LỜI GIỚI THIỆU       

Biên soạn và cập nhật thông tin vào cuốn tộc phả họ Đậu là một việc hệ trọng. Công việc này phải được tiến hành trên cơ sở có sự nhất trí về nội dung và phương pháp biên soạn của ban tộc biểu, và sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong họ.   

Tộc phả họ Đậu là cuốn ghi chép gốc tích, các thế hệ của họ Đậu, cùng sự trưởng thành, đời sống vật chất, tinh thần, chính trị, văn hoá của con cháu họ Đậu, tiểu sử của từng người trong họ.    

Cuốn tộc phả này được khởi thảo vào năm 1970, và hoàn thành đợt I đúng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1976, với nỗ lực sưu tầm và biên soạn công phu của cụ Đậu Nhượng và ý kiến chỉ đạo của ban tộc biểu họ Đậu.     

Sau đó, cụ Đậu Nhượng tiếp tục miệt mài hoàn chỉnh cuốn tộc phả, coi đây là đóng góp cuối cùng của đời mình vào một trong những công việc hệ trọng của họ. Tuy nhiên, do tuổi cao, lại bị bệnh nặng, cụ Đậu Nhượng đã qua đời năm 1987.    

Tiếp tục công việc của cụ Đậu Nhựơng, từ năm 1987 đến năm 1999, ông Đậu Đức Quýnh đã dành nhiều thời gian và công sức để bổ sung thông tin vào cuốn tộc phả.   

Là một thương binh thời chống Mỹ, ông Đậu Đức Quýnh bị bệnh hiểm nghèo, và mất năm 2000, lúc ông mới ở tuổi 60, và đang miệt mài dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho việc cập nhật thông tin vào cuốn tộc phả.    

Từ cuối năm 2004, trước nhu cầu tiếp tục hoàn chỉnh cuốn tộc phả, ban tộc biểu họ Đậu và một số con cháu trong họ ([1]) đã dành nhiều nỗ lực để triển khai công việc này một cách có hệ thống.    

Đến đầu năm 2005, hầu hết các gia đình trong họ đã nhiệt tình tham gia vào một đợt bổ sung thông tin của gia đình mình nhằm tổng hợp, đưa vào cuốn tộc phả.
Cuốn tộc phả họ Đậu năm 2006 gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Mở đầu: Sự cần thiết phải lập, duy trì và bảo vệ tộc phả

Phần thứ hai: Vài nét về xã Sơn tiến, nơi tổ tiên họ Đậu về lập nghiệp đã lâu đời

Phần thứ ba: Gốc tích họ Đậu

Phần thứ tư: Tóm tắt tiểu sử của những người trong họ, chia theo từng đời, từng chi     

Do thời gian eo hẹp và điều kiện tiếp cận đến một số thông tin còn có những khó khăn nhất định, nên cuốn tộc phả này chắc chắn không thể tránh khỏi các thiếu sót.     

Ban tộc biểu rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của tất cả các thành viên trong họ, nhằm bổ sung và cải tiến cuốn tộc phả. Ban tộc biểu xin chân thành cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của từng gia đình, từng thành viên trong họ.    

Xin trân trọng giới thiệu với toàn họ, cuốn Tộc Phả Họ Đậu, với thông tin cập nhật đến năm 2006.     

Hy vọng các lần cập nhật thông tin tiếp theo sẽ đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử họ Đậu của tất cả mọi thành viên trong họ.

Sơn Tiến ngày 1 tháng 7 năm Bính Tuất, 2006

Thay mặt ban tộc biểu họ Đậu  

Trưởng ban

ĐẬU QUANG TRANH